Cloud Services dla Kredyt Bank SA


Nasza firma odpowiedzialna była za opracowanie architektury informacji, przygotowanie klikalnych makiet poszczególnych serwisów, jak również projektu graficznego w oparciu o identyfikację wizualną Kredyt Banku.

Dodatkowo na potrzeby Kredyt Banku do zarządzania portalem wdrożone zostało narzędzie CMS. Serwis został wdrożony na platformie prezentacji Enterprise CMP (Content Management Platform), która umożliwia zlokalizowanie komunikacji w jednym miejscu oraz prowadzenie kontroli obiegu dokumentów. Każda zmiana informacji w serwisie odbywa się według zaprojektowanej, dedykowanej ścieżki.

"Firma Cloud Services stworzyła portal odpowiadający potrzebom użytkowników, a jednocześnie realizujący cele biznesowe Kredyt Banku. Wyzwaniem dla zespołu projektowego było opracowanie serwisu, tak aby łączył poszczególne działy produktowe banku i jego cele sprzedażowe z potrzebami klienta” – powiedział Marcin Kozłowski, szef projektu po stronie Cloud Services.

Etap realizacji projektu poprzedził cykl spotkań warsztatowych z zespołem specjalistów Kredyt Bank. Autorzy portalu przeanalizowali wszelkie scenariusze jego używania. Dzięki nim zidentyfikowano i stworzono mapę kluczowych funkcjonalności m.in. z myślą o bezpieczeństwie użytkownika zdecydowano się na jedno stałe miejsce z linkami do logowania.

Nasza firma przeprowadziła analizę posprzedażową, a następnie, zgodnie z metodyką i najlepszymi praktykami, narzędzia systemu będą kalibrowane i uzupełniane o mechanizmy sprzedażowe. W formularzach dostępnych na portalu wykorzystano wybrane funkcjonalności systemu wsparcia sprzedaży OPES. Rozwiązanie to przygotowane przez Cloud Services pozwala na kompleksowe zarządzanie sprzedażą produktów finansowych. Funkcjonalność całego systemu obejmuje wszystkie etapy niezbędne w sprzedaży: od stworzenia założeń biznesowych, przez przeszkolenie kadry, plany, pozyskiwanie leadów, procesowanie ścieżki sprzedażowej, po szeroko rozumianą analizę i raporty.

Bardzo duża wydajność portalu, sprawia, że jest on gotowy na przyjmowanie wzmożonego ruchu spowodowanego aktywnością banku w mediach. Portal został stworzony z myślą o możliwości dalszego rozwoju i dopasowywania do zmieniających się potrzeb rynku.

Serwis funkcjonuje pod dotychczasowym adresem www.kredytbank.pl

kredytbank.jpg