Data Economy Congres 2023


Czym jest data economy? Jak opisuje to organizator Data Economy Congress to nowy model gospodarki opartej o dane. W obecnym świecie nie można już efektywnie rozwijać się w żadnej branży bez zrozumienia i wykorzystania potencjału data. Podczas kongresu omawiane były zarówno kwestie ekonomiczne i biznesowe, otoczenie rynkowe czy prawno-regulacyjne, jak i perspektywa uczestników reprezentujących każdy sektor gospodarki. To wszystko prezentowane było przez pryzmat technologii – chmura, cybersecurity, narzędzia, analizy, jakość danych, sztuczna inteligencja etc.
.
2-konferencja-800x494

Mieliśmy okazję jako Cloud Services wziąć udział w Data Economy Congres wraz z wieloma osobami z branży finansowej, bankowości, health i e-commerce. Głównymi tematami dyskutowanymi podczas wydarzenia były:

  • zarządzanie i ochrona danych
  • inteligentne wykorzystanie danych,
  • Data Governance

Ciekawą i inspirującą prezentację w oparciu o case study klienta Żabka zaprezentował nasz partner Synerise. W prezentacji omówiono m.in. możliwości, jakie oferuje autorski system rekomendacji i identyfikacji połączeń Synerise - Cleora.

Nasza przedstawicielka na kongresie Aneta Pernak-Matus - Customer Experience & Development Manager for Financial Sector zauważa, że kluczową kwestią pozostaje pytanie, czy organizacja wie, w jakim celu zbiera dane, co chce z nimi zrobić i jak je wykorzystać. Bo chociaż technologia jest świetna i bardzo przydatna biznesowi, to zadaniem odpowiedzialnego i dojrzałego biznesu jest ją właściwie i w sposób etyczny i zgodnie z prawem wykorzystać. Bo przecież jest to technologia, która nie powinna tylko i wyłącznie zwiększać sprzedaż - ale przede wszystkim pozwolić na coraz trafniejsze dopasowanie oferty do Klienta, co zaoszczędzi jego czas i uczyni komunikację z dostawcą szybszą i przyjemniejszą.