W 2021 r. w UE zatrudnionych było prawie 74 mln osób w wieku od 15 do 74 lat, z czego 52% stanowiły kobiety wg danych opublikowanych przez Eurostat.

www 608x334 (1).jpg

Najwyższy odsetek kobiet zatrudnionych w nauce i technologii w Unii Europejskiej odnotowano na Łotwie i na Litwie (63%) a najniższy w Malcie (44%).

W Polsce ten odsetek waha się od 50% do ponad 60% w zależności od regionu kraju.

Coraz więcej młodych kobiet w naszym kraju decyduje się również na studia na uczelniach technicznych, choć nadal dominują na nich mężczyźni.

W Cloud Services również pracuje wiele kobiet, a w niektórych działach takich jak: UX and Graphic Designer, HR, Marketing, Dział Prawny i Dział Finansowy większość lub 100% stanowią panie.