Korzyści biznesowe chmury

Na poziomie technicznym chmura integruje aplikacje, wdrożenia i sieci, aby tworzyć bardziej płynne rozwiązania biznesowe. Na poziomie strategicznym chmura stwarza organizacjom opcje tworzenia nowych usług cyfrowych dla klientów i pracowników, a także zwiększania opłacalności i wydajności obciążeń oraz umożliwia przedsiębiorstwu szybkie reagowanie na zmieniające się potrzeby w okresach zakłóceń. Wysoka inflacja i groźba recesji powiększają koncentrację na zagadnieniu przyspieszenia przenoszenia obciążeń do chmury.
Jakie organizacje postrzegają chmurę jako pożądane rozwiązanie i planują je wdrożyć w najbliższej przyszłości?
Trend migracji systemów do chmury bardzo poważnie jest brany pod uwagę w instytucjach finansowych, np. w bankach, które postrzegają ją jako alternatywne miejsce do przechowywania danych. Podejście takie reprezentowało wielu przedstawicieli banków podczas konferencji IT@Bank – potwierdza Marcin Bondara Chief Director of Business Development Department Cloud Services.
Takie migracje w sektorze bankowym stały się już faktem. PrivatBank, który obsługuje 40% ludności Ukrainy, przeniósł wszystkie swoje operacje do chmury. Zespół techniczny banku wraz z dostawcą bezpiecznego przeniósł 270 aplikacji i 4 petabajtów danych klientów znajdujących się na 3 500 ukraińskich serwerach w czasie krótszym niż 45 dni. Podobną migrację przeprowadził Raiffeisen Bank, który zmigrował ponad 2000 serwerów do chmury.
Dzisiaj chmura publiczna staje się pierwszym wyborem dla niedużych klientów zwłaszcza przy starcie nowego projektu, w tej chwili prawie każdy Startup zaczyna od chmury, bo jest to tańsze rozwiązanie dla kilku osobowej firmy niż budowanie zespołu administratorów i zakup fizycznego sprzętu. Chmura najbardziej pożądana staje się tam, gdzie aplikacja wykorzystywana jest przez rozproszonych po świecie klientów oraz gdzie wykorzystanie aplikacji jest zdarzeniowe, a ruch generowany przez użytkowników jest w pikach. – tłumaczy Tobiasz Kosmela Technology and Products Director w Cloud Services - Można przypuszczać, że wiele systemów dedykowanych do działania w trakcie mundialu w Katarze działa w rozwiązaniu chmurowym, co daje praktycznie nieograniczone zasoby i pozwala zapewnić komfort korzystania z aplikacji niezależnie od liczby użytkowników. Oczywiście nie jest to darmowe rozwiązanie, jednak rachunek za chmurę publiczną może być mniej kosztowny niż utrata wizerunku w oczach użytkowników – podsumowuje Tobiasz.

Źródło: www .gartner.com, cloudforum.pl

Korzyści biznesowe chmury