"Łączy nas piłka" - innowacyjna multiplatforma dla środowiska piłkarskiego w Polsce


W środę 8 października 2014 r. zakończyliśmy pierwszy etap projektu realizowanego dla Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Informacje na temat tego wdrożenia prezentuje Federacja oraz Partner tego przedsięwzięcia, Alior Bank:

http://www.pzpn.pl/federacja/aktualnosci/2014-10-09/laczy-nas-pilka-multiplatforma-internetowa-dla-kibicow-pilkarskich

http://www.aliorbank.pl/pl/o_banku/centrum_informacyjne/aktualnosci/wiadomosc?newsId=1288,Laczy-nas-pilka-multi-platforma-internetowa-dla-kibicow-pilkarskich