Wg raportu „Cyfrowi Debiutanci. Jak seniorzy korzystają z technologii? O skutecznych praktykach edukacji cyfrowej” najczęściej wykorzystywanymi przez seniorów narzędziami, aplikacjami i stronami są te, które umożliwiają im komunikację.

W obszarze mediów społecznościowych dominuje Facebook 59% oraz Instagram 15%

Obsługa komunikatorów internetowych jest dla wielu osób najważniejszą umiejętnością, której chcą się nauczyć, gdyż dla wielu seniorów jest to jedyny sposób kontaktu i podtrzymania relacji z rodziną i znajomymi przebywającymi za granicą.

Najczęściej pojawiającą się potrzebą poza komunikacją pozostaje umiejętność dokonywania zakupów przez Internet i obsługi bankowości internetowej.

54% ankietowanych deklarowało korzystanie z Allegro

22% z OLX

Seniorzy zapytani o osoby, do których zwracają się z problemem w obsłudze smartfona, najczęściej wymieniają najbliższych członków rodziny. Pomocnikami w wejściu do cyfrowego świata najczęściej zostają osoby młode – dzieci lub wnuki.

Przeczytaj pełen raport

Cyfryzacja seniorów.png