Typy chmur obliczeniowych i usługi chmurowe
W tradycyjnych organizacjach większość aplikacji jest hostowana w środowiskach lokalnych. Chmura publiczna jest zatem formą outsourcingu. Decyzje o tym, które aplikacje i obciążenia należy migrować — i dokąd — zależą od krytyczności tych aplikacji i obciążeń. Implementacja chmury może wykorzystywać szereg ich typów:
  1. Chmura prywatna jest wdrażana lokalnie i może stać się bardziej kosztownym i trudniejszym rozwiązaniem w zarządzaniu, ale jest preferowana w organizacjach, które wymagają bezpośredniej kontroli nad swoimi środowiskami, aby spełnić wymagania dotyczące np. bezpieczeństwa.
  2. Chmura publiczna jest coraz częściej podstawową architekturą dla nowoczesnych obciążeń.
  3. Modele chmury hybrydowej łączą chmurę publiczną i prywatną, dzięki czemu można korzystać z kombinacji wewnętrznych i zewnętrznych usług w chmurze i sprawniej nimi zarządzać.
  4. Modele wielochmurowe korzystają jednocześnie z dwóch lub więcej dostawców chmury obliczeniowej.
  5. Rozproszone przetwarzanie w chmurze jest pierwszym modelem chmury, który obejmuje fizyczną lokalizację usług dostarczanych w chmurze jako część swojej definicji. Dzięki pakietowym ofertom hybrydowym usługi chmury publicznej (często zawierające niezbędny sprzęt i oprogramowanie) mogą być dystrybuowane do różnych lokalizacji fizycznych, aby zaspokoić potrzeby chmury hybrydowej i prywatnej, zachowując jednocześnie zalety klasycznego korzystania z chmury publicznej.
  6. Chmura branżowa wykorzystuje podstawowe usługi w chmurze, aby oferować możliwości biznesowe i techniczne, które są szczególnie istotne dla danej branży. Chmury branżowe oferują klientom doświadczenie "kompletnego produktu" i elastyczne podejście.
  7. Suwerenna chmura opisuje platformy chmurowe, które są odizolowane od (legalnej) ingerencji ze strony regionów lub krajów spoza jurysdykcji, w której świadczona jest usługa w chmurze i które funkcjonalnie i technicznie mogą konkurować z wiodącymi międzynarodowymi platformami chmurowymi (lub nawet są na nich oparte).

 

Źródło: www .gartner.com

typy chmur