Case Study Taxology. Szyna integracyjna dla platform sprzedażowych


Rezultatem prac zleconych przez zespól Taxology jest stworzenie Szyny Integracyjnej łączącej systemy Taxology z API czterech platform sprzedażowych – Cdiscount, Kaufland.de, Shopify, Allegro.

Wskutek tej integracji dane sprzedażowe klientów są na żądanie (on-demand) poprzez jedno kliknięcie i automatycznie pobierane, konwertowane do wymaganego modelu oraz przesyłane do systemów Taxology. Następnie służą one do realizacji podstawowych procesów biznesowych, a zatem do rozliczeń VAT zamówień i zwrotów na wszystkich rynkach dostępnych w tych platformach. Umożliwiają one również obsługę audytu zewnętrznego klientów na potrzeby Urzędu Skarbowego

Pełen opis wdrożenia

Taxology szyna

Wyzwania projektowe/potrzeby klienta
  • Różne formy danych pobieranych z wielu platform sprzedażowych, które wymagają zagregowania, standaryzacji i ujednolicenia
  • Możliwość wygenerowania wybranych danych sprzedażowych jednocześnie z wielu źródeł w konkretnym momencie czasu dla wielu klientów
  • Uproszczenie i przyspieszenie procesu rejestracji i uwierzytelniania nowych klientów Taxology

Technologie

Azure Cloud, .NET, REST API