Cyfrowe narzędzia do digitalizacji procesu

leasingu i ubezpieczeńPrzyspiesz realizację procesu leasingowego wykorzystując innowacyjne integracje

Rejestr PESEL i Rejestr Dowodów Osobistych

Sprawdź online poprawność danych klienta:

 • weryfikacja danych w bazie PESEL
 • weryfikacja dowodu osobistego (dane)
 • weryfikacja dowodu osobistego (unieważnienie)
Realizacja leasingu

Weryfikacja PESEL
Weryfikacja dowodu os.
Weryfikacja nieważności

Weryfikacja numeru

PESEL

Dzięki tej masz możliwość weryfikacji zgodności danych udostępnionych przez Klienta z Rejestrem PESEL.

Weryfikacja numeru i serii dowodu osobistego

Dzięki tej metodzie weryfikujesz poprawność danych z udostępnionym Rejestrem Dowodów Osobistych.

Weryfikacja, czy dowód osobisty jest unieważniony

Możliwość sprawdzenia dowodu w wykazie unieważnionych dowodów osobistych zdefiniowanych w art. 53 ust. 
o dow. os.


mObywatel 

Potwierdzenie tożsamości za pomocą aplikacji

Rezultat: użytkownik widzi ekran potwierdzenia ważności mDowodu wraz z całym zestawem danych, które zostały przekazane przez użytkownika.

mObywatel w liczbach:

 • ponad 500 tys. mDowodów
 • ponad 380 tys. mLegitymacji Emerytów i Rencistów
 • ponad 10 mln pobrań aplikacji mObywatel

mObywtel


Podpis elektroniczny kwalifikowany z procedurą wideoweryfikacji 

Zdigitalizuj proces podpisywania umów leasingowych. Wyeliminuj fizyczne dokumenty pomiędzy klientem, dealerem i leasingodawcą. Finalizuj umowy szybciej i sprawniej z korzyścią dla wszystkich stron procesu. 

Zdigitalizowany proces leasingowy w 3 krokach: 
 • wygenerowanie dokumentu i przesłanie go za 
pośrednictwem API (akceptacja dokumentu przez Klienta)
 • wideoweryfikacja oraz wydanie certyfikatu do podpisu kwalifikowanego
 • podpisanie dokumentu popisem elektronicznym przez Klienta i stronę finansującą
Umowa leasingowa
Aktywacja podpisu el.
Podpisz um. leas.


Procesy cyfrowe jako narzędzia wspomagające strategię sprzedaży

Rzeczywistość jest taka, że potrzebujemy wykwalifikowanych sprzedawców wyposażonych w innowacyjne narzędzia cyfrowe. To mieszane podejście jest jedynym sposobem na maksymalizację potencjału wzrostu w danej firmie.

Marketing Automation

Warto dopasować metodę onboardingu klienta do jego potrzeb, przy uwzględnieniu dopracowanego wsparcia customer experience (Call center) oraz dedykowanego procesu dla segmentu VIP

Procesy cyfrowe

Przetwarzaj dane behawioralne w czasie rzeczywistym

 • behawioralne, np. zachowanie na stronie
 • demograficzne, np. wiek, płeć, zawód czy wykształcenie
 • psychograficzne: zainteresowania, preferencje lub opinii
 • geograficzne, np.: miejsce zamieszkania

Wykorzystuj analitykę segmentacji omnikanałowej

 • preferowane kanały
 • powody logowania
 • procesy pozyskiwania klientów
 • Omni-Analytics

Odkryj nasze zaawansowane funkcjonalności dedykowane specjalnie dla obsługi leasingu


Integracje

Integracja z systemami (RDO, mObywatel, kwalifik. podpis elektr.) do pozyskania danych Klienta/przedmiotu leasingu

Kalkulacja

Obsługa kalkulacji leasingu, pożyczki lub najmu długoterminowego z finalizacją procesu poprzez umowę.

Kalkulacja zbiorcza

Kalkulacja jednego lub kilku przedmiotów leasingowych w ramach jednego wniosku leasingowego.

Dodawanie dokumentów

Możliwość dodawania przez Klienta do wniosku dokumentów dodatkowych, typu: skan KPiR, PIT, wyciąg bankowy.

Obsługa wniosków

Obsługa wniosków ubezpieczeniowych lub leasingowych inicjowanych po stronie Partnerów i systemów zewnętrznych.

Dodawanie produktów

Możliwość dodania przez Klienta produktów dodatkowych, np. ubezpieczenia, serwisu etc.


Pełna obsługa oferty,

m.in. obsługa różnych procesów:

 • form finansowania
 • form działalności Klienta
 • słowników przedmiotów leasingu
 • wycen

Kreator procesów sprzedażowych


 • tworzenie wielokrokowych formularzy w formie kreatora Drag&Drop
 • konfigurator integracji (REST) z procesem
 • konfigurowalne walidatory dla poszczególnych pól oraz między polami
 • kalkulatory
 • dostępność szerokiej palety gotowych elementów procesu z możliwością tworzenia dedykowanych nowych
 • możliwość konfiguracji dodatkowych integracji bez ingerencji programistycznej (REST API / e-mail)

Kreator procesów sprzedażowych


1. Zapytanie ofertowe

zebranie danych niezbędnych do prezentacji oferty

2. Prezentacja oferty

na podstawie danych podanych w zapytaniu ofertowym

3. Zebranie danych

wymaganych do zawarcia umowy i wystawienia polisy

4. Płatność za polisę

wybór metody płatności - dostarczenie polisy od razu po opłaceniu składkiNiezawodna i szybka weryfikacja tożsamości

Gotowe rozwiązanie do weryfikacji Klientów na ścieżce sprzedażowej, łączące kilka metod weryfikacyjnych:

 • AIS
 • wideo weryfikacja z OCR
 • przelew weryfikacyjny
 • onboarding Klientów biznesowych (z gotowymi integracjami 
z bazami KRS, CEIDG, GUS i innymi)

Dostępna całkowicie online na dowolnym urządzeniu:

smartfonie, tablecie lub komputerze

Weryfikacja tożsamości

 • nie wymaga żadnego czytnika ani karty kryptograficznej
 • jest aktywowany w pełni zdalnie, dostępny 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, dzięki potwierdzeniu tożsamości za pomocą bankowości elektronicznej. Potwierdzenie tożsamości zajmuje kilka sekund!
 • składany podpis ma moc prawną, jest równoważny z formą pisemną, jest odpowiednikiem podpisu własnoręcznego

SalesBooster to scentralizowany portal
do zarządzania sprzedażą produktów leasingowych i ubezpieczeniowych

Modułowa architektura SalesBooster umożliwia efektywne zarządzanie procesem sprzedaży we wszystkich kanałach dystrybucji

 • direct
 • oddział
 • Call Center
 • integracja przez API
SalesBooster graf

Typowe atrybuty konfiguracyjne, które są przyjęte jako standard dla systemu

 • mechanizmy kolejkowania
 • backupy
 • hosting
 • wysoka dostępność (HA)
 • wsparcie techniczne (SLA)
 • wsparcie WCAG 2.1
 • zgodność z RODOC
 • Cloud ready
 • zgodność z ISO 27001
 • DDoS (opcjonalne)

Skorzystaj z rozwiązań dedykowanych, takich jak integracje szyte na miarę.


Potrzebujesz pomocy?

Nasza platforma jest wyposażona w uniwersalne mechanizmy integracyjne. Rozbudowany konfigurator integracji (REST API) pozwala na integrację w każdym momencie procesu z dowolną usługą zewnętrzną. Nasi eksperci posiadają wieloletnie doświadczenie w branży finansowej, dzięki czemu, jesteśmy w stanie przygotować integrację "na zamówienie" pod dowolną usługę.


Frame 208 (12)
Zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych będzie Autopay Services sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie (81-718), przy ul. Powstańców Warszawy 19, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000350284, NIP: 204-000-24-95, kapitał zakładowy: 60 700 zł - a szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych (w tym moje uprawnienia) opisane zostały w Polityce prywatności. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przesłania odpowiedzi na wiadomość.