Matka Polka - przyjaciółka, opiekunka i klientka.


Z okazji Dnia Matki warto przyjrzeć się roli matek w Polsce widzianej ich oczami. Tym bardziej, że matki pełnią tych ról wiele, np. mają duży wpływ na decyzje zakupowe w gospodarstwach domowych, więc są ważnym odbiorcą usług i produktów w wielu branżach.
dzien-matki-800x494

Z raportu MATKA POLKA OBRAZ WSPÓŁCZESNEGO MACIERZYŃSTWA WEDŁUG KOBIET wynika m.in, że najwięcej pań postrzega swoją rolę w kontaktach z dziećmi jako przyjaciółki (39%.), opiekunki (29%), matki polki (21%), mentorki (8%) oraz feministki (4%). Jednak wszystkie mamy bez względu na kategorię, do której się zaliczają, z taką samą częstotliwością konsumują treści internetowe, korzystają z podobnych źródeł wiedzy odnośnie wychowywania dzieci i śledzą tych samych parentingowych liderów opinii. Od influencerów oczekują ciekawych i merytorycznych materiałów, z których mogą nabyć nową wiedzę odnośnie macierzyństwa.

Jeśli przyjrzeć się zakupom w rodzinie to matki są głównymi kupującymi w większości kategorii produktowych. Wyróżniają się one przede wszystkim w kategoriach typowo kobiecych i dziecięcych. Mężczyźni częściej od kobiet kupują tylko produkty motoryzacyjne, sprzęt elektroniczny i AGD oraz napoje i alkohole Duża część zakupów odbywa się jednak zamiennie lub wspólnie, bez wyraźnej dominacji jednej z płci.

Kobiety uważają, że ich decyzyjność w kontekście zakupów jest nieco większa niż sama częstotliwość zakupu poszczególnych produktów. Sądzą, że samodzielnie lub poprzez podejmowanie wspólnych decyzji z partnerem mają wpływ na zdecydowaną większość kupowanych rzeczy. Nawet, jeśli zakup samochodu jest w gestii mężczyzny, to matki i tak chcą mieć wpływ na wybrany ostatecznie model.

W kwestii zakupów online książki, odzież i produkty dla dzieci są kategoriami, które coraz chętniej mamy kupują online.

Pełen raport: Raport Media Hub "Matka Polka"