Komunikacja z klientami

Bądź bliżej swoich Klientów. Automatyzuj komunikację w kanałach: SMS, VoIP, e-mail, www

Utilities-BlueAlert 1.png

Nasze rozwiązanie


Uruchom wielokanałową komunikację w Twoim przedsiębiorstwie

Twórz własne procesy obsługi zdarzeń angażujące zarówno Twoich pracowników, jak i Klientów. Szybko informuj o awariach, nowych usługach, zmianach organizacyjnych, ciekawostkach, jak również przyjmuj od nich zgłoszenia. Deleguj zadania pracownikom, technikom czy podwykonawcom.
Włączaj automatyczne powiadomienia wymagające potwierdzenia ze strony odbiorcy. Narzędzie umożliwia obsługę zdarzeń takich, jak awaria, czy planowana przerwa techniczna w dostawie usług. W kreatorze procesów możesz definiować w jakiej kolejności, kiedy i kto ma zostać powiadomiony o zaistniałym zdarzeniu. Ponadto system umożliwia wysyłanie powiadomień wymagających potwierdzenia ze strony odbiorcy. Dzięki temu masz pewność, że pracownicy przykładowo odpowiedzialni za usunięcie awari przyjęli zgłoszenie. Co więcej możesz zaplanować automatyczną wysyłkę kolejnego powiadomienia, w którym technicy potwierdzą zakończenie naprawy, a system powiadomi o tym Klientów.


Korzystanie z kreatora jest proste
i intuicyjne.

Nasze narzędzie nie wymaga wiedzy technicznej w codziennej obsłudze.
Dzięki krokowemu kreatorowi możesz łatwo tworzyć nowe i modyfikować istniejące procedury obsługi. Sam decydujesz, kto z Twoich pracowników ma dostęp do pełnego kreatora, a kto może tylko uruchamiać istniejące procedury.

Blue Alert_kreator 1.png

Monitoruj przebieg zdarzenia i generuj raporty

Dzięki naszym narzędziom łatwiej ustandaryzujesz procesy obsługowe w Twoim przedsiębiorstwie. Dashboard zapewnia wygodny podgląd uruchomionych procedur i śledzenie bieżących statystyk. Możesz generować szczegółowe raporty, które prezentują między innymi czas reakcji odbiorców i udzielania przez nich odpowiedzi, co może być szczególnie ważne w przypadku awarii wymagających podjęcia szybkich działań.

Blue Alert_dashboard 1.png

Poznaj rozwiązanie w praktyce

Wdrożenie platformy komunikacyjnej dla przedsiębiorstwa PEWIK
więcej >

Skontaktuj się z nami

Zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych będzie Autopay Services sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie (81-718), przy ul. Powstańców Warszawy 19, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000350284, NIP: 204-000-24-95, kapitał zakładowy: 60 700 zł - a szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych (w tym moje uprawnienia) opisane zostały w Polityce prywatności. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przesłania odpowiedzi na wiadomość.

Poznaj więcej naszych rozwiązań

Rozwiązania VAS

Zwiększ dochody z kanału online, oferuj dodatkowe usługi i produkty od partnerów. Twórz wartość dodaną dla Twoich Klientów.

więcej >
Portal online

Zaprojektuj, stwórz i uruchom w pełni funkcjonalny serwis internetowy. Skorzystaj z gotowych narzędzi i uruchamiaj dowolną liczbę stron www dopasowanych do potrzeb Twojego biznesu.

więcej >
Sprzedaż usług Online

Uruchom kompletną platformę sprzedażową. Zoptymalizuj koszty, usprawnij procesy i zwiększ zyski.

więcej >