Sprzedaż usług online

Uruchom kompletny proces sprzedaży Twoich usług - od prezentacji ogólnej oferty, przez dobór wariantów po podpisanie umowy i zlecenia realizacji

digitsalizacja utilities 2.png

Nasze rozwiązanie


Usprawnij sprzedaż usług abonamentowych i opłacanych jednorazowo. Użyj prostych w obsłudze narzędzi Cloud Services

Twórz własne ścieżki sprzedażowe, testuj i optymalizuj aby zwiększyć skuteczność obsługi w kanale online.
Narzędzie umożliwia budowanie wielokrokowych ścieżek w taki sposób, żeby dopasowywać je do grupy docelowej i podnosić konwersję. Masz pełną kontrolę nad kolejnością kroków, układem treści i sekcji formularza. Włącz konfigurator oferty, za pomocą którego przedstawisz różne warianty usługi.


Korzystanie z kreatora jest proste
i intuicyjne.

Nasze narzędzie nie wymaga wiedzy technicznej i wsparcia programistycznego.
Dzięki temu każdy członek Twojego zespołu może w dowolnym momencie samodzielnie modyfikować i uruchamiać kolejne procesy sprzedażowe. System generuje formularze, których wygląd w pełni odpowiada identyfikacji wizualnej Twojej strony internetowej, dzięki czemu Klienci mają poczucie, że są one jej integralną częścią.

form generator-ubezpieczenia 1.png

Włączaj zawansowane mechanizmy weryfikacji użytkownika

Dzięki funkcjonalnym krokom tzw. “skrypotm” możesz również wzbogacić proces o takie elementy jak: wysyłanie SMS lub e-maila autoryzacyjnego do Klienta, czy weryfikację danych z bazami CEIDG/GUS/RDO/PESEL. Narzędzie umożliwia dodatkową integrację z usługami REST API/SOAP.


Skorzystaj z automatycznego generatora umów i podpisu elektronicznego

Nasze narzędzie pozwala tworzyć spersonalizowane dokumenty, które są niezbędne do sfinalizowania umowy na świadczenie usług. Już w procesie sprzedaży online możesz włączyć automatyczne wygenerowanie umowy wraz z potrzebnymi załącznikami. Dzięki naszym mechanizmom możesz całkowicie zdalnie zawierać umowy w kalane online.


Miej pełną kontrolę nad procesami sprzedażowymi, dzięki kompleksowym narzędziom analitycznym

Analizuj zachowania potencjalnych klientów na ścieżce zakupowej, optymalizuj ją w oparciu o big data, osiągaj coraz lepsze rezultaty i maksymalizuj zyski.
Nasz system monitoruje zachowania użytkowników: listę zaakceptowanych i odrzuconych kalkulacji, liczbę i etapy porzuceń w tym na skutek działania mechanizmów walidacyjnych lub antyfraudowych. Zebrane dane są prezentowane w formie wykresów. W oparciu i wiarygodne dane możesz szybko reagować i odpowiednio modyfikować swoją ścieżkę sprzedażową, żeby podnieść jej skuteczność. System umożliwia również generowanie raportów podsumowujących uzyskane w wyniku analizy informacje.

modul statystyk 1.png

Skontaktuj się z nami

Zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych będzie Autopay Services sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie (81-718), przy ul. Powstańców Warszawy 19, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000350284, NIP: 204-000-24-95, kapitał zakładowy: 60 700 zł - a szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych (w tym moje uprawnienia) opisane zostały w Polityce prywatności. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przesłania odpowiedzi na wiadomość.

Poznaj więcej naszych rozwiązań

Self-service online

Zredukuj liczbę zapytań do DOK-a i obniż koszty obsługi zainteresowanych, udostępniając swoim klientom proste w obsłudze narzędzia do samodzielnej zmiany danych konta, składania wniosków i reklamacji.

więcej >
Komunikacja z Klientami

Bądź bliżej swoich Klientów i ich potrzeb. Automatyzuj dwukierunkowe procesy komunikacji.

więcej >
Portal online

Zaprojektuj, stwórz i uruchom w pełni funkcjonalny serwis internetowy - bez konieczności angażowania specjalistów IT. Skorzystaj z gotowych narzędzi i uruchamiaj dowolną liczbę stron www dopasowanych do potrzeb Twojego biznesu.

więcej >