Zapewnij klientom wygodny sposób zapłaty za usługi i zwiększ przychody

Skorzystaj z naszej autorskiej platformy do przetwarzania płatności w środowisku wielosystemowym, która umożliwia obsługę płatności za dowolne zobowiązania klienta

Payment Hub.png

Nasze rozwiązanie


Przyjmuj płatności szybko, wygodnie i bezpiecznie

Już teraz możesz skorzystać z Payment Hub - nowoczesnej platformy, która daje pełną kontrolę nad płatnościami zlecanymi przez Twoich klientów.
Otwarta architektura platformy pozwala na importowanie z systemu centralnego lub dedykowanego systemu sprzedażowego informacji o zakupie przez klienta dowolnego produktu. Umożliwia również sprawną integrację z dowolnym operatorem płatności, obsługę płatności oraz przekazywanie informacji o jej wykonaniu do odpowiednich systemów zewnętrznych.

Realizacja płatności może przebiegać w dwóch modelach:

  • automatycznym, gdzie klient autoryzuje pierwszą transakcję na karcie kredytowej (lub przez BLIK), a kolejne płatności są już pobierane zgodnie ze zdefiniowanym harmonogramem spłat;
  • tradycyjnym, gdzie klient zleca płatność manualnie.

W drugim przypadku platforma każdorazowo przypomina klientowi o zbliżającym się terminie płatności oraz informuje o ewentualnych przekroczeniach terminów - proces ten nazywany jest "miękką windykacją".


Poznaj kluczowe cechy naszej platformy

Harmonogram płatności
Platforma może służyć za centralne miejsce do przechowywania wszystkich informacji o aktualnych zobowiązaniach klienta. Rozwiązanie pozwala na import terminarza płatności z zewnętrznego systemu produktowego (poprzez API) oraz na ręczną aktualizację bezpośrednio w Panelu Administracyjnym. Istotną funkcją jest również możliwość wysyłania alertów do klienta, które będą go informować o zbliżającym się lub przekroczonym terminie płatności.

Konto klienta
W ramach platformy zyskujesz dostęp do Konta klienta, gdzie znajduje się lista posiadanych przez niego produktów. Z tego poziomu klient może zapoznać się z informacjami o produkcie i terminarzem płatności oraz zlecić spłatę danej należności. Również w Koncie klienta znajduje się możliwość włączenia, wyłączenia lub zmiany metody w płatnościach automatycznych.

Automatyczne obciążenia
W przypadku płatności kartą kredytową lub poprzez BLIK, możesz ustawić płatności cykliczne, które będą realizowane automatycznie - zgodnie z przyjętym harmonogramem spłat. Dzięki takiemu rozwiązaniu klient nie musi pamiętać o terminach, a spłata będzie się odbywać na czas. W przypadku braku wymaganej kwoty na koncie klienta, próba realizacji płatności będzie ponawiana aż do skutku.

Koszyk płatności
Wygodna i przydatna funkcja, która pozwala automatycznie łączyć kilka należności w jedną transakcję. Dzięki niej klient może jedną płatnością uregulować wszystkie należności. Wpłata jest następnie odpowiednio dzielona i dystrybuowana do właściwych odbiorców. Klient zyskuje czas i pewność, że środki trafią w odpowiednie miejsca, a oczekujący na płatność nie musi się obawiać opóźnień w spłacie zobowiązań.

Mechanizmy weryfikacyjne
W ramach platformy możesz również aktywować mechanizmy weryfikacyjne odpowiadające wymaganiom zawartym w ustawie AML (Anty Money Laundering) i automatycznie odrzucać transakcje i zlecać ich zwrot w przypadku wykrycia niedozwolonej operacji.

Integracje
Masz możliwość przeprowadzenia integracji SOAP/REST z dowolnym systemem w celu pozyskania lub przekazania informacji np. o aktualnym harmonogramie spłat - wraz ze statusem płatności.

Przypomnienia i ponaglenia
Platforma pozwala na ustawienie automatycznej wysyłki wiadomości e-mail lub SMS z informacją o zbliżającym się terminie spłaty należności. Jeżeli system nie odnotuje wpłaty w terminie, klient otrzyma automatyczne ponaglenie. Mechanizm jest nazywany "miękką windykacją".

Obsługa wielu operatorów płatności
Jeżeli chcesz udostępnić swoim klientom bardzo szeroką gamę metod płatności - możesz przyłączyć dowolną liczbę niezależnych operatorów płatności. Dodatkową korzyścią jest również obniżenie kosztów po stronie klienta, ponieważ może się swobodnie przełączać między operatorami, wybierając tego, który oferuje najniższy koszt obsługi płatności realizowanej daną metodą.

Nadpłaty i zwroty
Możesz stworzyć automatyczne listy nadpłat i zwrotów, które okazują się przydatne w przypadku podwójnych wpłat lub wpłat wykraczających poza przyjęty harmonogram.

Skontaktuj się z nami

Zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych będzie Autopay Services sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie (81-718), przy ul. Powstańców Warszawy 19, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000350284, NIP: 204-000-24-95, kapitał zakładowy: 60 700 zł - a szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych (w tym moje uprawnienia) opisane zostały w Polityce prywatności. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przesłania odpowiedzi na wiadomość.

Poznaj więcej naszych produktów

Insurance online

Uruchom nowoczesną platformę do wielokanałowej sprzedaży ubezpieczeń online. Stwórz efektywne procesy sprzedażowe, automatycznie weryfikuj potencjalnych klientów i zyskaj pełną kontrolę nad działaniami sprzedażowymi.

więcej >
Self-service online

Zredukuj liczbę zapytań do DOK-a i obniż koszty obsługi zainteresowanych, udostępniając swoim klientom proste w obsłudze narzędzia do samodzielnej zmiany danych, składania wniosków i reklamacji oraz rozwiązywania najpilniejszych kwestii.

więcej >
Portal online

Zaprojektuj, stwórz i uruchom w pełni funkcjonalny serwis internetowy - bez konieczności angażowania specjalistów IT. Skorzystaj z gotowych narzędzi i uruchamiaj dowolną liczbę stron www dopasowanych do potrzeb Twojego biznesu.

więcej >