Ubezpieczenia online

Stwórz i uruchom kompletny proces sprzedaży ubezpieczeń online - od prezentacji oferty, przez dobór zakresu ochrony, po podpisanie umowy

InsuranceOnline-main.png

SalesBooster - platforma do kompleksowej obsługi sprzedaży produktów ubezpieczeniowych w dowolnym kanale sprzedaży

Poznaj narzędzie SalesBooster, które zdigitalizuje Twój proces sprzedaży ubezpieczeń. Rozwiń sprzedaż ubezpieczeń online, z użyciem prostych w obsłudze narzędzi. Twórz własne ścieżki sprzedażowe uwzględniające automatyczne pozyskiwanie danych lub korzystaj z gotowych rozwiązań dostępnych w ramach kreatora.

SalesBooster umożliwia budowanie nowych, wielokrokowych ścieżek lub modyfikowania tych już istniejących w taki sposób, żeby dopasowywać je do grupy docelowej i podnosić konwersję. Masz pełną kontrolę nad kolejnością kroków, układem treści i sekcji formularza. Włącz dynamiczny kalkulator, za pomocą którego przedstawisz warianty ubezpieczenia. Możesz zarządzać szablonem polisy oraz niezbędnymi załącznikami do pobrania przez Twoich klientów.

Nasze rozwiązanie


Rozwiń sprzedaż ubezpieczeń online, z użyciem prostych w obsłudze narzędzi

Twórz własne ścieżki sprzedażowe uwzględniające automatyczne pozyskiwanie danych lub korzystaj z gotowych rozwiązań dostępnych w ramach kreatora.
Narzędzie umożliwia budowanie nowych, wielokrokowych ścieżek lub modyfikowania tych już istniejących w taki sposób, żeby dopasowywać je do grupy docelowej i podnosić konwersję. Masz pełną kontrolę nad kolejnością kroków, układem treści i sekcji formularza. Włącz dynamiczny kalkulator, za pomocą którego przedstawisz warianty ubezpieczenia. Możesz zarządzać szablonem polisy oraz niezbędnymi załącznikami do pobrania przez Twoich klientów.


Korzystanie z kreatora jest proste i intuicyjne.

Nasze narzędzie nie wymaga wiedzy technicznej i wsparcia programistycznego.
Dzięki temu każdy członek Twojego zespołu może w dowolnym momencie samodzielnie modyfikować i uruchamiać kolejne procesy sprzedażowe. System generuje formularze, których wygląd w pełni odpowiada identyfikacji wizualnej Twojej strony internetowej, dzięki czemu Klienci mają poczucie, że są one jej integralną częścią.

form generator-ubezpieczenia 1.png

Skróć czas dotarcia do klienta, dzięki narzędziom umożliwiającym samodzielne konstruowanie dopasowanych produktów ubezpieczeniowych

Twórz produkty ubezpieczeniowe, zarządzaj ich strukturą, ryzkami i paramentrami oraz definiuj stawki taryfikacyjne wynikające z danych wprowadzonych przez Klienta.
Nasze narzędzie pozwala budować produkty składające się z wielu elementów i poziomów, takich jak: pakiet/wariant, ryzyko, element ryzyka, elementy dodatkowe niezwiązane z ryzykiem, parametry elementów.
Każdy poziom może mieć inne właściwości i logikę biznesową oraz elementy produktu mogą być wzajemnie powiązane. Warunki obowiązywania oferty i zasad taryfikowania można w prosty sposób uzależnić od danych pochodzących z procesu sprzedażowego (podanych przez Klienta). Przykładowo dla ubezpieczenia turystycznego można zdefiniować ryzyko, które będzie miało stałą cenę niezależną od warunków wejściowych, a także można uzależnić cenę ryzyka od parametrów procesu zakupowego, chociażby kierunku wyjazdu, wieku ubezpieczonego czy planowanych aktywności (np. sportów ekstremalnych).
Dzięki naszym narzędziom stworzysz produkty dopasowane do potrzeb Klientów i opłacalne z biznesowego punktu widzenia, ograniczysz koszty oraz znacznie skrócisz czas wdrożenia produktu i dotarcia z nim do klienta.


Bądź zawsze blisko swojego Klienta, dzięki niezawodnej aplikacji mobilnej

Zapewnij swoim obecnym i przyszłym Klientom stały dostęp do oferowanych produktów oraz szczegółów dotyczących ofert, z których już skorzystali.
Aplikacja mobilna pozwala na szybki dostęp do wszystkich informacji dot. zakupionych polis. Klient w każdej chwili może wejść na swoje konto i znaleźć informację, której szukał.
Ważną funkcją aplikacji jest możliwość skorzystania ze skanera kodów Aztec znajdujących się w dowodach rejestracyjnych pojazdów. Dzięki niej znacznie skraca się czas potrzebny na kalkulację ubezpieczenia komunikacyjnego.

mobilka-ubezpieczenia 1.png

Ułatw sobie zarządzanie danymi sprzedażowymi, korzystając z intuicyjnego panelu administracyjnego

Już teraz możesz z jego miejsca monitorować sprzedaż, zarządzać produktami i siecią sprzedaży.
Panel administracyjny zapewnia podgląd raportów generowanych samodzielnie oraz importowanych, wgląd w składki, porównanie naliczeń prowizyjnych dokonywanych przez system z zaimportowanymi rozliczeniami prowizyjnymi z towarzystw, procesowanie naliczeń i księgowanie zwrotów składek.
Narzędzie umożliwia również definiowanie i zarządzanie następującymi procesami:
tworzenie taryf produktowych, wpinanie procesów w wybrane miejsca w strukturze serwisu, szybki podgląd danych widocznych
w dowolnym kroku w procesie, zarządzanie zgodami i oświadczeniami.


Miej pełną kontrolę nad procesami sprzedażowymi, dzięki kompleksowym narzędziom analitycznym

Analizuj zachowania potencjalnych klientów na ścieżce zakupowej, optymalizuj ją w oparciu o big data, osiągaj coraz lepsze rezultaty i maksymalizuj zyski.
Nasz system monitoruje zachowania użytkowników: listę zaakceptowanych i odrzuconych kalkulacji, liczbę i etapy porzuceń w tym na skutek działania mechanizmów walidacyjnych lub antyfraudowych. Zebrane dane są prezentowane w formie wykresów. W oparciu i wiarygodne dane możesz szybko reagować i odpowiednio modyfikować swoją ścieżkę sprzedażową, żeby podnieść jej skuteczność. System umożliwia również generowanie raportów podsumowujących uzyskane w wyniku analizy informacje.

modul statystyk 1.png

Sprawnie poszerzaj swoją ofertę produktową, dzięki wygodnym integracjom z podmiotami zewnętrznymi

Integruj się np. z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi i prezentuj szeroką, kompleksową ofertę swoim potencjalnym klientom, zwiększając tym samym szansę na wzrost sprzedaży.
W każdej chwili możesz skorzystać z wielu gotowych integracji z systemami taryfikacyjnymi i polisowymi Towarzystw Ubezpieczeniowych i w ten sposób znacznie ograniczyć koszty integracji i skrócić czas potrzebny na ich wdrożenie.
Zaletą rozwiązania jest również to, że wszelkie koszty utrzymaniowe są po stronie Cloud Services, podobnie jak obowiązek aktualizacji integracji. Dlatego, nawet jeśli wybrany produkt nie przynosi w danym momencie spodziewanych zysków, to dalsze utrzymanie go w ofercie nie generuje żadnych dodatkowych kosztów. System aktualnie pozwala skorzystać z gotowych integracji z ofertą: Allianz, AXA, Benefia, Compensa, Ergo Hestia, MTU, Generali, Proama, Interrisk, Link4, PZU, TUW TUZ, Uniqa, Warta, HDI, Wiener.

Podnieś skuteczność swoich sprzedawców, udostępniając im użyteczne narzędzia

Usprawnij pracę swoich Agentów, dzięki specjalnej aplikacji doradcy, która pozwoli im być w stałym kontakcie z ich klientami i rozszerzy ich możliwości sprzedażowe.
Od teraz sprzedaż ubezpieczeń nie musi odbywać się wyłącznie w placówce, w momencie gdy klient sam się do Ciebie zgłosi z konkretną potrzebą. Możesz rozszerzyć swoje możliwości i kontaktować się z potencjalnymi klientami bez względu na to gdzie się znajdują. Rok 2020 doskonale pokazał jak ważna jest umiejętna sprzedaż na odległość i możliwość finalizowania transakcji zdalnie. Wybrane funkcjonalności aplikacji doradcy: terminarz zadań do realizacji, zarówno tych automatycznych (jak odnowienie polisy), czy utworzonych przez doradcę lub jego, przełożonego, dostęp do produktów i powiązanych z nimi dokumentów, takich jak polisa, OWU, regulamin, certyfikat, itd, dekoder kodów Aztec, skaner dokumentów klienta, omówienie procesów sprzedaży ubezpieczeń, zmiany danych, odstąpień i rezygnacji oraz zgłaszania szkód wraz z ich przekazaniem do systemu likwidacji danego towarzystwa ubezpieczeniowego, automatyczna synchronizacja danych.


Poznaj rozwiązanie w praktyce

Platforma sprzedaży ubezpieczeń online wraz z narzędziami do zarządzania siecią sprzedaży Saltus Direct
więcej >
Platforma sprzedaży i obsługi ubezpieczeń komunikacyjnych z porównywarką ofert dla multiagencji BIK Serwis.
więcej >

Skontaktuj się z nami

Zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych będzie Autopay Services sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie (81-718), przy ul. Powstańców Warszawy 19, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000350284, NIP: 204-000-24-95, kapitał zakładowy: 60 700 zł - a szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych (w tym moje uprawnienia) opisane zostały w Polityce prywatności. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przesłania odpowiedzi na wiadomość.

Poznaj więcej naszych rozwiązań


Procesy samoobsługowe online

Zredukuj liczbę zapytań do DOK-a i obniż koszty obsługi zainteresowanych, udostępniając swoim klientom proste w obsłudze narzędzia do samodzielnej zmiany danych konta, składania wniosków i reklamacji.

więcej >
Rozwiązania VAS

Zwiększ dochody z kanału online, dzięki rozwiązaniom sprzedażowym, które można wdrożyć w dowolnej branży. Już teraz możesz w łatwy sposób wdrożyć w swoim serwisie system do sprzedaży biletów, ubezpieczeń, produktów bankowych i innych.

więcej >
Leasing online

Przyspiesz realizację procesu leasingowego, wdrażając innowacyjne integracje. Wykorzystaj automatyzację procesów, podpis cyfrowy i marketing automation przy wypełnianiu wniosku przez Klienta.

więcej >