Produkty bankowe online

Stwórz i uruchom kompletny proces sprzedaży produktów bankowych online - od prezentacji oferty, przez przyjmowanie wniosków, po finalizację umowy

digitsaizacja ubezpiecenia.png

Nasze rozwiązanie


Sprzedawaj online dowolne produkty bankowe z użyciem prostych w obsłudze narzędzi

Możesz skorzystać z szablonów ścieżek sprzedażowych opracowanych przez zespół Cloud Services lub stworzyć własne procesy w pełni dopasowane do ofert sprzedaży kredytów, kont bankowych, kart kredytowych, lokat lub produktów inwestycyjnych.
Buduj ścieżki przy pomocy intuicyjnego kreatora, który został tak zaprojektowany, żeby jego obsługa nie wymagała każdorazowo przygotowania technicznego, czy angażowania dodatkowych specjalistów z branży IT. W narzędziu zostały dodane gotowe elementy, z których możesz budować wielokrokowe formularze. Każdy formularz może zawierać inną liczbę i rodzaj pól.


Korzystanie z kreatora jest proste
i intuicyjne.

Nasze narzędzie nie wymaga wiedzy technicznej i wsparcia programistycznego.
Dzięki temu każdy członek Twojego zespołu może w dowolnym momencie samodzielnie modyfikować i uruchamiać kolejne procesy sprzedażowe. System generuje formularze, których wygląd w pełni odpowiada identyfikacji wizualnej Twojej strony internetowej, dzięki czemu Klienci mają poczucie, że są one jej integralną częścią.

Form generator- edycja pol_V3.png

Włączaj zawansowane mechanizmy i twórz złożone ścieżki użytkownika

Dzięki tzw. 'krokom funkcjonalnym' możesz również wzbogacić proces o takie elementy jak:

  • bramki logiczne (alternatywne ścieżki),
  • wysyłka komunikatów (SMS/e-mail/telefon),
  • gotowe integracje z zewnętrznymi usługami - takimi jak bazy CEIDG/GUS/RDO/PESEL i inne,
  • dedykowane integracje z zewnętrznymi usługami za pomocą kreatora REST API/SOAP.

Dzięki prostej budowie kreatora i intuicyjnej obsłudze poszczególnych komponentów każda osoba z Twojego zespołu sprzedażowo-marketingowego może samodzielnie tworzyć formularze dopasowane do charakteru produktów, które aktualnie chce sprzedać. Kilkoma kliknięciami może zmienić kolejność i rodzaj pól oraz sposoby przejść z jednego widoku do drugiego

form generator-flow formularza.png

Przyspiesz obsługę procesów, które wymagają oceny zdolności kredytowej prospekta

Aktywuj mechanizm, który samodzielnie zweryfikuje zdolność kredytową potencjalnego klienta.
System analizuje dane wprowadzone przez klientów do formularza, takie jak: miesięczne dochody, wydatki, stałe obciążenia i na tej podstawie określa czy dana osoba może skorzystać z danego produktu bankowego. Mechanizm można wdrożyć na dwa sposoby: poprzez integrację z systemem scoringowym Twojego banku lub implementację macierzy obliczającej zdolność kredytową. System można zintegrować również z bazami danych banku, zewnętrznymi aplikacjami przetwarzającymi, porządkującymi i dostarczającymi dane pochodzące np. z wyciągu z konta bankowego klienta.


Sfinalizuj sprzedaż online, korzystając z automatycznego generatora umów i podpisu elektronicznego

Dzięki tym dwóm narzędziom możesz znacznie przyspieszyć proces sprzedażowy, uatrakcyjnić swoją ofertę i prowadzić skuteczną sprzedaż w 100% zdalnie.
Generator pozwala tworzyć spersonalizowane dokumenty, które są niezbędne do sfinalizowania zakupu produktu bankowego. W jednym miejscu możesz wygenerować umowę i wszystkie potrzebne załączniki. Dzięki naszym mechanizmom możesz zawierać umowy w pełni zdalnie, mając pewność, że dane klienta i szczegóły samej umowy są odpowiednio zabezpieczone. Umożliwiamy potwierdzenie tożsamości klienta na podstawie dokumentów, ponieważ system jest zintegrowany z bazami RODO/PESEL, przez integrację z usługą Identyfikacje Blue Media, która jest zestawem metod autoryzacyjnych, takich jak przelew weryfikacyjny, podpis elektroniczny oraz usługi PSD2. Umożliwiamy też integrację z zewnętrznymi usługami umożliwiającymi zawieranie umów zdalnych.


Zbieraj wartościowe leady, dzięki mechanizmom prewalidacji klienta

Aktywuj system antyfraudowy do prewalidacji klientów, który pozwoli ocenić ryzyko na podstawie zdefiniowanych przez Ciebie reguł.
Wiarygodność potencjalnego klienta jest niezwykle ważna, szczególnie w przypadku sprzedaży produktów bankowych. Dlatego stworzyliśmy nowoczesny system umożliwiający weryfikację danych kontaktowych oraz potwierdzenie tożsamości prospekta.
System może sprawdzić zgodność wprowadzonego imienia z płcią - na podstawie numeru identyfikacyjnego PESEL. Weryfikację antyfraudową można rozszerzyć również o biblioteki podejrzanych domen i danych identyfikacyjnych klientów, którzy w przeszłości mieli problemy ze spłatą zobowiązań, w tym kredytów.
Rozwiązanie umożliwia również weryfikację autentyczności adresu e-mail i numeru telefonu poprzez wysyłkę wiadomości odpowiednim kanałem i warunkowanie przejścia do kolejnego kroku w formularzu pozytywną weryfikacją. Może się to sprowadzać do tego, że klient musi kliknąć w link widoczny w mailu lub przepisać w odpowiednie okno kod otrzymany w SMS-ie, żeby przejść do kolejnego etapu w procesie. Ponadto rozwiązanie pozwala na zbudowanie reguł opartych o zestaw kilkudziesięciu danych środowiskowych (takich jak rodzaj użytkownika, system operacyjny, przeglądarka itp.) i behawioralnych (liczba błędów w poszczególnych polach, analiza historyczna wniosków, kojarzona na podstawie wybranych danych itp.).
Tak skonstruowany, szybki i efektywny proces weryfikacyjny pozwala w kilka sekund potwierdzić tożsamość klienta i prawdziwość przekazanych przez niego danych kontaktowych.


Miej pełną kontrolę nad procesami sprzedażowymi, dzięki kompleksowym narzędziom analitycznym

Analizuj zachowania potencjalnych klientów na ścieżce zakupowej, optymalizuj ją w oparciu o big data, osiągaj coraz lepsze rezultaty i maksymalizuj zyski.
Nasz system monitoruje zachowania użytkowników: listę zaakceptowanych i odrzuconych wniosków, liczbę i etapy porzuceń w tym na skutek działania mechanizmów walidacyjnych lub antyfraudowych. Zebrane dane są prezentowane w formie wykresów. W oparciu i wiarygodne dane możesz szybko reagować i odpowiednio modyfikować swoją ścieżkę sprzedażową, żeby podnieść jej skuteczność. System umożliwia również generowanie raportów podsumowujących uzyskane w wyniku analizy informacje.

modul statystyk 1.png

Skorzystaj z rozwiązań dedykowanych, takich jak integracje szyte na miarę

Nasza platforma jest wyposażona w uniwersalne mechanizmy integracyjne. Rozbudowany konfigurator integracji (REST API) pozwala na integrację w każdym momencie procesu z dowolną usługą zewnętrzną. Nasi eksperci posiadają wieloletnie doświadczenie w branży finansowej, dzięki czemu, jesteśmy w stanie przygotować integrację "na zamówienie" pod dowolną usługę.


Poznaj nasze rozwiązania w praktyce

Wdrożenia procesu kredytowego online dla Banku Ikano, oddział w Polsce
więcej >
Wdrożenie API Klubu korzyści w aplikacji CA24 Mobile – pełnej korzyści
więcej >
Zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych będzie Autopay Services sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie (81-718), przy ul. Powstańców Warszawy 19, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000350284, NIP: 204-000-24-95, kapitał zakładowy: 60 700 zł - a szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych (w tym moje uprawnienia) opisane zostały w Polityce prywatności. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przesłania odpowiedzi na wiadomość.

Poznaj więcej naszych rozwiązań

Procesy samoobsługowe online

Zredukuj liczbę zapytań do DOK-a i obniż koszty obsługi zainteresowanych, udostępniając swoim klientom proste w obsłudze narzędzia do samodzielnej zmiany danych konta, składania wniosków i reklamacji.

więcej >
Portal online

Zaprojektuj, stwórz i uruchom w pełni funkcjonalny serwis internetowy - bez konieczności angażowania specjalistów IT. Skorzystaj z gotowych narzędzi i uruchamiaj dowolną liczbę stron www dopasowanych do potrzeb Twojego biznesu.

więcej >
Rozwiązania VAS

Zwiększ dochody z kanału online, dzięki rozwiązaniom sprzedażowym, które można wdrożyć w dowolnej branży. Już teraz możesz w łatwy sposób wdrożyć w swoim serwisie system do sprzedaży biletów, ubezpieczeń, produktów bankowych i innych.

więcej >