Omnikanałowe ubezpieczenia komunikacyjne w PKO BP

Case study wdrożenia platformy sprzedaży i obsługi ubezpieczeń

pko.png

Cel i rezultaty

Wyzwania projektowe

Uruchomienie innowacyjnego procesu zakupu pakietowego ubezpieczenia komunikacyjnego dla aktualnego Klienta Banku z możliwością kontynuacji przerwanej kalkulacji w dowolnym kanale sprzedażowym.

Rezultaty

Wdrożone rozwiązanie umożliwia przejście całego procesu zakupowego w dowolnym kanale sprzedażowym, z możliwością przerwania i kontynuacji od punktu porzucenia w pozostałych kanałach.

System poprzez liczne integracje automatyzuje proces pozyskania danych, maksymalnie skracając czas pracy na wniosku. Wybrane funkcjonalności wpływające na przyspieszenie pracy to m.in. automatyczne pobranie danych Klienta z kartoteki centralnej oraz pozyskanie danych pojazdu, bazując wyłącznie na numerze tablic rejestracyjnych, algorytmy wyliczenia najkorzystniejszej oferty Klienta z uwzględnieniem wyniku przeprowadzonej analizy potrzeb, integracja ścieżki sprzedażowej z szeroką gamą metod płatniczych jak bezpośrednie obciążenie konta, karty, czy integracja z płatnościami "w okienku" Banku.

Ponadto, system zapewnia wsparcie dla Banku w procesie alokacji składek, realizacji zwrotów, naliczeń prowizyjnych czy automatyzacji odnowień.

PKO02.png
PKO03.png

Przebieg wdrożenia

Planowanie

W pierwszym etapie Bank wewnętrznie opracował wstępna listę kilkuset wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych zgodnych z nowo kreowanym biznesem, regułami funkcjonującymi w Banku i wymaganiami działu bezpieczeństwa. Na bazie tych wymagań przeprowadzono szczegółową analizę, która stanowiła kompletny zakres projektu zdekomponowany na kilkuetapowy harmonogram realizacji.

Dostosowanie platformy do wymagań

W niespełna trzy miesiące przygotowane zostały kluczowe procesy, w tym innowacyjny proces zakupu ubezpieczenia komunikacyjnego umożliwiającego w jednym podejściu sprzedażowym zakup kilku ryzyk z różnych Towarzystw, który finalnie stanowi jednolitą umowę Klienta. Równolegle wszystkie komponenty obsługujące ścieżkę sprzedaży zostały dostosowane do identyfikacji wizualnej (Corporate Identity / Brand Book) Banku.

Instalacja i integracja ze środowiskiem Banku

W oparciu o przygotowane przez Bank wymagania zdefiniowano niezbędne integracje platformy Blue Booster z systemami Banku oraz systemami zewnętrznymi Towarzystw Ubezpieczeniowych. Interfejsy tych systemów zostały następnie podłączone do platformy Blue Booster i udostępnione do użycia na środowiskach Banku. W efekcie, w okresie krótszym niż siedem miesięcy udało się przygotować, przetestować i wdrożyć dedykowane procesy sprzedażowe i uruchomić sprzedaż poprzez wszystkie kanały naziemne.

Rozwój i implementacja kolejnych etapów

W kolejnych miesiącach zintegrowano platformę poprzez kolejne dedykowane integracje z pozostałymi kanałami sprzedażowymi Banku. Dzięki temu możliwa stała się pełna obsługa wniosków Klienta jako procesów Omnichannel, gdzie Klient mógł na przykład być inicjatorem kalkulacji na aplikacji mobilnej IKO, przełączyć się na kontynuowanie jej w systemie transakcyjnym iPKO, a w razie problemów skonsultować się z CallCenter sprzedażowym lub udać do Placówki i tam domknąć proces zakupem polisy.


Poznaj więcej naszych wdrożeń

Serwis informacyjny dla Saltus TUW
więcej >
Platforma sprzedaży ubezpieczeń dla multiagencji BIK Serwis
więcej >