Platforma sprzedaży ubezpieczeń dla multiagencji BIK Serwis

Case study wdrożenia platformy sprzedaży ubezpieczeń komunikacyjnych w modelu agencyjnym

Bik 2.png

Cel i rezultaty

Wyzwania projektowe

Realizacja platformy sprzedażowej w kanale agencyjnym zintegrowanej z kilkunastoma Towarzystwami Ubezpieczeniowymi, które udostępniają taryfikację online, w połączeniu z ofertą umów generalnych BIK Serwis.

Rezultaty

Uruchomione rozwiązanie dla BIK Serwis umożliwia pracownikom multiagencji przejście pełną ścieżkę sprzedażową ubezpieczenia komunikacyjnego w ramach porównania i dostosowania pełnej palety Towarzystw Ubezpieczeniowych umożliwiających taryfikację składki online na rynku polskim.

Wraz z integracją z kilkunastoma Towarzystwami, zrealizowaliśmy też pełną i nowoczesną platformę, która w zunifikowany i szybki sposób pozwala użytkownikowi przejść cały proces, eliminując konieczność przygotowywania ofert dla tego samego Klienta w portalach wielu Towarzystw, redukując tym samym czas konieczny na analizę różnic zakresu i ceny.

Poza ofertami Towarzystw dostępnych jako taryfikacje online, w ramach platformy obsłużone zostały również umowy generalne obsługiwane przez BIK Serwis, co pozwoliło na szybkie i proste porównanie ofert otwartych z umowami generalnymi.

Bik2.png
Bik3.png

Przebieg wdrożenia

Analiza i prace koncepcyjne

Realizacje projektu poprzedziły kilkuetapowe warsztaty z BIK Serwis, analiza jego otoczenia biznesowego oraz analiza integracji z systemami produktowymi Towarzystw, na bazie których zaproponowaliśmy wysokopoziomowe makiety funkcjonalne kluczowych funkcjonalności.

Dostosowanie i rozbudowa platformy

W trakcie kolejnych miesięcy zaimplementowane zostały integracje z kluczowymi Towarzystwami, by jak najszybciej pokryć jak największy obszar sprzedaży BIK Serwis. W efekcie najważniejsze produkty i funkcjonalności z punktu widzenia sieci sprzedaży zostały udostępnione, ulepszone i rozbudowane w ramach jednolitego narzędzia.

Instalacja i dalsza integracja z Towarzystwami i systemami BIK Serwis

Po zakończeniu etapu testów platforma została udostępniona na środowiskach produkcyjnych i umożliwiona została sprzedaż w obrębie kluczowych Towarzystw Ubezpieczeniowych. W kolejnych miesiącach zintegrowane zostały następne Towarzystwa, a funkcjonalności dla sieci sprzedaży zostały rozbudowane o kolejne potrzebne mechanizmy, m.in. możliwość porównania ofert ogólnych Towarzystw z ofertami umów generalnych. Efektem ponad rocznej pracy jest jednorodna platforma sprzedażowa dla ubezpieczeń komunikacji z integracją 13 Towarzystw Ubezpieczeniowych w modelu pełnej taryfikacji i polisowania, łącznie z integracją z systemami wewnętrznymi BIK Serwis.


Poznaj więcej naszych wdrożeń

Platforma sprzedaży ubezpieczeń w kanale online dla Saltus TUW
więcej >
Omnikanałowa platforma sprzedaży ubezpieczeń dla PKO BP
więcej >